Call for a Consultation:

1-844-276-8839 (U.S.)

407-258-3344 (International)

Green Cards • Visas • Citizenship

DON’T DELAY IN FILLING YOUR IMMIGRATION APPLICATIONS TO USCIS IF YOU WANT TO AVOID COMING FEE INCREASE!

January 12th, 2020

The proposed changes in USCIS fees are an increase from 20% to 559%. For instance, the N-400, Application for Naturalization, is currently $640. The new fee will be $1,170, which is an 83% increase. Also, the fees for the I-485, Application for Adjustment of status, when filed together with I-765 and I-131 applications, will increase by at least 75%. (USCIS Proposed Fee Schedule!)

This USCIS fee increase will place an "invisible wall" [THAT] would leave numerous hard-working, law-abiding noncitizens on the other side, blocking their path to naturalization and other immigration benefits and prompting their families' long-term separation as the AILA and Council showed in their opposing comments to the USCIS fee changes. 

To find out more about the USCIS fee increase and other immigration services, contact  Apostol Law Firm. Contact us at 407-258-3344 or by email at flory@apostolvisa.com. Attorney Florina Apostol is a member of the American Immigration Lawyers Association (AILA).

_____________________________________________________________________________________________________________________

Apostol Law Firm LLC has provided this website and its contents as a public service for information purposes only, and it is not intended to represent legal advice or counsel. Nothing on this website, associated pages, documents, comments, answers, e-mails, articles or other communications should be taken as legal advice for any individual case or situation. The responses and information are intended to be general and should not be relied upon for any specific situation. For legal advice, consult an experienced immigration attorney. Your use of this site and its contents does not construct a client-lawyer relationship with the attorney at the Apostol Law Firm.  Past results are no guarantee of future results and prior results do not imply or predict future results.  Each case is different and must be judged on its own merits. Our firm limits its practice strictly to immigration law, a Federal practice area.

Read the rest of this entry »

CELE MAI RECENTE STIRI PENTRU PROCESUL DE LOTERIE H-1B VIZA!

January 11th, 2020

La 01/09/2020, Serviciile de Cetățenie și Imigrație din SUA (USCIS) au publicat un anunț privind registrul federal pentru a anunța oficial punerea în aplicare a procesului de înregistrare H-1B pentru anul fiscal 2021 H-1B cap-subject.


Ce este viza H-1B?

Viza H-1B este concepută pentru companiile din Statele Unite pentru a angaja lucrători temporari în ocupații de specialitate sau ca mane-
chin de moda cu abilități distincte. O ocupație de specialitate este cea care necesită cel puțin o diplomă de licență sau echivalentul acesteia. 
Ocupațiile de specialitate H-1B pot include domenii precum știința, ingineria, tehnologia informației, contabilitatea și învățământ. 

Congresul a alocat un numar maxim de 65.000 de vize pentru „H-1B regular cap” și un numar aditional de 20.000 de vize H-1B pentru cei care sunt in posesia unei  diplome de master (Diplomã de studii aprofundate ) or Ph.D. (Diplomã de doctor) din SUA (cunoscut și sub denumirea de „master cap”) pentru fiecare an fiscal. Deoarece USCIS primește de obicei mai multe petiții H-1B decât numerele de viză H-1B disponibile, USCIS folosește un proces de selecție aleatorie generat de computer (cunoscut și sub numele de „loterie”) pentru a selecta sufi-ciente petiții H-1B pentru a îndeplini H-1B cap.

Care sunt marile schimbări ale procesului de loterie Visa H-1B?

1. La 9 ianuarie 2020, USCIS a anunțat oficial punerea în aplicare a procesului de înregistrare H-1B pentru anul fiscal 2021 pentru petițiile H-1B cap.

2. Perioada inițială de înregistrare a petiției H-1B va fi deschisă de la 1 până la 20 martie 2020, pentru anul fiscal 2021. Ca și în anii precedenți, USCIS va primi mai multe înregistrări H-1B decât maximul de 85.000 de vize alocat pentru H-1B cap în perioada inițială de înregistrare.

3. USCIS va anunța data de încheiere efectivă a perioadei de înregistrare inițială pe site-ul său de web la adresa www.uscis.gov

4. Angajatorii și reprezentanții autorizați pot începe să-și creeze conturile de înregistrare înainte de deschiderea perioadei de înregistrare. USCIS va posta data la care angajatorii și reprezentanții autorizați pot începe să creeze conturi pe site-ul său la www.uscis.gov .

5. În această perioadă inițială de înregistrare, petiționarii H-1B sau reprezentanții lor autorizați trebuie să prezinte în mod electronic o înregistrare separată, denumind fiecare beneficiar H-1B pentru care încearcă să depună o petiție de tip H-1B și să plătească înregistrarea aferentă H-1B de 10 dolari, taxa pentru fiecare înregistrare. Înregistrările duplicate sunt interzise.

6.  După terminarea perioadei inițiale de înregistrare, USCIS va selecta la întâmplare prin loterie suficiente înregistrări H-1B pentru a îndeplini maximul de H-1B vize alocat pentru anul fiscal 2021. USCIS intenționează să notifice solicitanții H-1B cu înregistrări H-1B selectate din perioada inițială până cel târziu la 31 martie 2020. 

Pentru a afla mai multe despre viza H-1B și alte servicii de imigrare, contactați firma de avocatură Apostol Law Firm cu sediul in Orlando,Florida. Contactați-ne la 407-258-3344 sau prin e-mail la flory@apostolvisa.com. 

_______________________________________________________________________________________________________________

Apostol Law Firm, LLC  prezinta acest site și conținutul său ca un serviciu public numai în scop informativ și nu intenționează să reprezinte consultanță sau sfat juridic. Nici o informatie de pe acest site, blog, pagini asociate, documente, comentarii, răspunsuri, e-mailuri, articole sau alte comunicări nu trebuie să fie considerate drept consultanță juridică pentru orice caz sau situație individuală. Răspunsurile și informațiile sunt destinate să fie generale si nu sunt bazate pe nici o situație specifică. Pentru un sfat juridic, consultați Apostol Law Firm or un alt avocat cu experiență în domeniul imigrației. Utilizarea de către dvs. a acestui site și a conținutului acestuia nu creează o relație client-avocat cu avocatul de la Apostol Law Firm. Rezultatele anterioare nu reprezintă o garanție a rezultatelor viitoare, iar rezultatele anterioare nu implică sau prezice rezultate viitoare. Fiecare caz este diferit și trebuie judecat pe baza meritelor sale. Firma noastră își limitează practica strict in domeniul dreptului de imigrație, un domeniu de drept federal.

 

 

 

Read the rest of this entry »

THE LATEST NEWS IN THE H-1B VISA LOTTERY PROCESS!

January 10th, 2020

On 01/09/2020, U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) published a Federal Register notice to formally announce the implementation of the H‐1B registration process for fiscal year 2021 H‐1B cap‐subject petitions. 

What is H-1B visa?

The H-1B visa is designed for companies in the United States to hire temporary workers in specialty occupations or as fashion models of distinguished merit and ability. A specialty occupation is one that requires at least a bachelor’s degree or its equivalent.  H-1B specialty occupations may include fields such as science, engineering, information technology, teaching and accounting.

Congress has set a cap of 65,000 H-1B visas under regular cap and an addition of 20,000 H-1B visas under U.S. advanced degree exemption (also known as the master’s cap) per fiscal year. Because USCIS usually receives more H-1B petitions than the H-1B visa numbers available, USCIS uses a computer-generated random selection process (also known as “lottery”) to select enough H-1B petitions to meet the H-1B cap. 

What are the Big Changes to the H-1B Visa Lottery Process?

1.     On January 9, 2020, U.S. USCIS formally announced the implementation of the H-1B registration process for Fiscal Year 2021 H-1B cap-subject petitions.

2.     The initial H-1B petition registration period will be open from March 1 through March 202020, for the fiscal year 2021 H-1B. As in the previous years, USCIS more likely will receive more H-1B registrations than the 85,000 H-1B visa cap during the initial H-1B petition registration period. 

3.     USCIS will announce the actual end date of the initial registration period on its website at www.uscis.gov

4.     Employers and authorized representatives may start setting up their registration accounts in advance of the registration period opening. USCIS will post the date that employers and authorized representatives may start setting up accounts on its website.

5.     During this initial registration period, H-1B petitioners or their authorized representatives must electronically submit a separate registration naming each H-1B beneficiary for whom they seek to file an H-1B cap subject petition and pay the associated $10 H-1B registration fee for each registration. Duplicate registrations are prohibited.

6.     After the initial registration period ends, USCIS will randomly select by lottery enough H-1B registrations to meet the H-1B cap for the 2021 fiscal year. USCIS intends to notify H-1B registrants with selected H-1B registrations from the initial period no later than March 31, 2020

To find out more about the H-1B visa and other immigration services, contact  Apostol Law Firm. Contact us at 407-258-3344 or by email at flory@apostolvisa.com.

______________________________________________________________________________________________________

Apostol Law Firm LLC has provided this website and its contents as a public service for information purposes only, and it is not intended to represent legal advice or counsel. Nothing on this website, associated pages, documents, comments, answers, e-mails, articles or other communications should be taken as legal advice for any individual case or situation. The responses and information are intended to be general and should not be relied upon for any specific situation. For legal advice, consult an experienced immigration attorney. Your use of this site and its contents does not construct a client-lawyer relationship with the attorney at the Apostol Law Firm.  Past results are no guarantee of future results and prior results do not imply or predict future results.  Each case is different and must be judged on its own merits. Our firm limits its practice strictly to immigration law, a Federal practice area.

 

 

 

Read the rest of this entry »

Is Owning A Business In The United States Your Dream? An E-2 Visa May Be The Perfect Path For You

August 25th, 2017

 

Is Owning A Business In The United States Your Dream? An E-2 Visa May Be The Perfect Path For You.

The E-2 visa is one of the most popular investor visa that allows foreign citizens to purchase or create new business. The Treaty Investor Visas (E-2) are nonimmigrant visas for citizens of countries which the United States maintains a treaty of commerce and navigation (9 FAM 402.9-10). If you are coming to the United States to develop and direct the operation of an enterprise in which you have invested, or are actively in the process of investing a substantial amount of capital, you may qualify for a treaty investor visa (E-2). Your dream  Read the rest of this entry »

Do I Always Need a Healthcare VisaScreen Certificate?

August 25th, 2017

 

Do I Always Need a Healthcare VisaScreen Certificate?

The Immigration and Nationality Act (INA) at §212(a)(5)(C) requires certain foreign nationals seeking admission to the United States to perform labor as health care workers, other than physicians, to present certification from a USCIS-approved credentialing organization verifying that the workers have met the minimum requirements for training, licensure, and English proficiency in their field. The healthcare Visa Screen requirement applies even to foreign healthcare workers who complete  Read the rest of this entry »

Soluții de vize pentru cetățenii Romani in Statele Unite

August 25th, 2017

 

Soluții de vize pentru cetățenii Romani in Statele Unite

 

Viza E-2 este una dintre cele mai populare vize pentru investitori, care permite cetățenilor străini fie să cumpere o afacere existenta,  or să infiinteze o companie noua. Vizele de investitori E-2  sunt vize temporare pentru cetățenii țărilor cu care Statele Unite  menține un tratat de comerț și navigație (9 FAM 402.9-10). Romania este una dintre aceste tari. Dacă veniți în Statele Unite pentru a dezvolta și conduce  o companie in care ați investit sau sunteți  în curs de a investi o sumă substanțială de capital, vă puteți califica pentru o viză de investitor (E-2) . Visul  de a deveni proprietar de afaceri în Statele Unite ar putea deveni o realitate prin cheltuirea a cel putin $25,000  Read the rest of this entry »